ASP.NET Repeater Kullanımı

Veri görüntülemek için kullanılacak olan ASP.NET Repeater kontrolü, veri kontrolleri içerisindeki en ilkel ve dolayısıyla en az yeteneği olan veri kontrolüdür. Kontrolde veri görüntülemek için kullanılabilecek toplam beş tane şablon(Template) vardır.

Bu şablonlarVeri görüntülemek için kullanılacak olan Repeater kontrolü, veri kontrolleri içerisindeki en ilkel ve dolayısıyla en az yeteneği olan veri kontrolüdür. Kontrolde veri görüntülemek için kullanılabilecek toplam beş tane şablon(Template) vardır. Bu şablonlarda yazılım geliştirici tarafından gerçekleştirilen tasarıma göre, veriler kullanıcılara sunulur.

ASP.NET Repeater Kullanımı

ASP.NET Repeater Kullanımı

Repeater Şablonları(Template)

Item Template

Verinin görüntülenecek olduğu şablondur. Bu alanda gerçekleştirilen tasarıma göre veriler ardışık olarak gösterilir. Yazılım geliştiriciler, bu alanda tasarım yapmak ve diğer ASP.NET sunucu kontrolleri ve HTML kontrollerini bu alana eklemekte özgürdürler. ItemTemplate içerisinde veri <%# Eval("GörüntülenecekSutunAdi") %> kod blogu ile görüntülenebilir. Hatta bu kod blogu, Label gibi veri görüntüleyen kontrollerin Text özelliğine bağlanarak da kolaylıkla kullanılabilir. Eval ile birlikte belirtilen sütun, kullanıcıya sadece okunabilir şekilde görüntülenebilir. Yani, veri kaynağından uygulamaya tek yönlü veri taşıma işlemi gerçekleştirilmiş olur. ItemTemplate içerisinde belirtilen sütunun görüntülenmesi için Repeater kontrolüne herhangi bir veri kaynağı kontrolü bağlanmış olması ya da arka planda kod yazarak, kullanılacak olan veri kaynağı belirtilmiş olmalıdır. Aksi taktirde, doğal veri görüntülenmeyecektir.

AlternatingItemTemplate

Web sitelerinde veriler görüntülenirken, genellikle ardışık verilerin görünümleri birbirinden farklı tutularak, kullanıcıların verileri daha kolay takip etmesi sağlanmış olur. Bu farklılık, AlternatingItemTemplate ile sağlanabilmektedir. Örneğin; ItemTemplate’te gösterilecek olan verinin font rengi mavi, arkaplan rengi beyaz olarak tasarlanıp; AlternatingItemTemplate’te de bunun tam tersi yapılarak oldukça dikkat çekici ve hoş bir görünüm elde edilebilir.

SeperatorTemplate

Veriler görüntülenirken, ardışık veriler arasına bir ayraç eklenmek isteniliyorsa, SeperatorTemplate kullanılmalıdır. SeperatorTemplate; görüntülenen her veriden sonra otomatik olarak görüntülenip, araya belirtilen tasarımı ekleyerek verilerin birbirinden kesin bir şekilde ayrılmasını sağlar.

HeaderTemplate

Repeater’da görüntülenen verilere bir başlık bilgisi eklemek için HeaderTemplate kullanılır. HeaderTemplate, veriler gösterilmeden önce en üstte görüntülenip, gerekli bilgileri kullanıcılara gösterecektir. Bu alanda görüntülenen içerik hakkında kullanıcılara bilgi vermek, mantıklı bir yaklaşım olacaktır.

FooterTemplate

Verilerin görüntülenme işlemi bittikten sonra kullanıcılara en altta bir bilgi sunmak için FooterTemplate kullanılır. FooterTemplate, veriler görüntülendikten sonra verilerin altına eklenerek görüntülenir ve istenilen içerik kullanıcılara sunulur. FooterTemplate ile kullanıcılara; görtüntülenen verilerin sayısı, sayfa sonu toplamı vb. değerler hakkında bilgi vermek iyi bir yaklaşım olacatır.

5/5 - (2 votes)

Murat Öner sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et