C# 6.0 İle Beraber Gelen Yenilikler

C# 6.0 İle Beraber Gelen Yenilikler ‘den bazılarında kod yazımı ile ilgili pratik çözümler getirilmiş makale devamında bu yeniliklere dair kısa bir tanıtım videosu yer almaktadır.

C# 6.0 ile Beraber Gelen Yenilikler

C# 6.0 ile Beraber Gelen Yenilikler
C# 6.0 ile beraber çok büyük değişiklikler yerine çoğu ufak değişiklikler sayesinde daha temiz ve anlaşılır kodlar ortaya çıkmış olacak. Ama göreceğiniz bazı değişiklikler ile

aaa bu değişiklik zaten şu programlama dilinde var

tepkiler verebilirsiniz ki normal bir tepkidir. Sonuç olarak amerikayı ikinci defa keşfetmenin bir anlamı olmadığı için kendine özgü değişiklikler yanında zaten halihazırda diğer programlama dillerinde varolan özelliklerin bazıları C# dilinede uyarlanmış gözüküyor.

İfade-Düzeyi Özellikleri

nameof

ilk anlatacağımız yenilik nameof ifadesidir bu ifade nesnelerin adlarını alabilmek için kullanılmaktadır. Şimdi bir kaç örnek ile bu durumu açıklayalım.

Sonuç


String interpolation

String interpolation özelliği aslında php ve javascript(es6) kullananlar var ise birazdan göreceğiniz C# string.Format() alternatifi kullanım yöntemini benzetmeniz olasıdır. Yapacağımız örnekte string.Format ve String interpolation özelliğinide kullanacağız ve aynı çıktıyı aldığımızı göreceksiniz.

Not: Eğer string interpolation içerisinde “{}” süslü parantezler kullanmak istiyorsanız o zaman ikişer tane açıp kapatmanız lazım parantezleri örnek “{{string}}”

Sonuç


Auto Properties

C# 6 öncesi bir property tanımlayıp property’e varsayılan bir değer vermek istediğimizde propert’lerimize karşılık gelen verilerimizi tutan private field’larını tanımlarız ve bu field’a varsayılan değer tanımlarız bu varsayılan değeri propert’yi get’i ile kullanıcıya ulaştırırız ikinci bir yöntem ise constructor’da ilgili property’e default değer atamasınıda yapabiliriz ama C# 6 ile bu işlem oldukça basitleşti property ile aynı satırda default değer işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Örnek kodla olayı daha net anlamaya çalışalım.


Üstteki kodda göreceğiniz üzere Person adlı bir sınıf içerisinde C# 6 ile gelen Auto Properties özelliğini Age adlı property’de kullandık Surname ve Name özelliklerinde ise auto properties özelliğinin C# 6 öncesinde kullanım yöntemlerine 2 örnek verilmiştir. Fakat bir konuda dikkatinizi çekmek istiyorum Country adında property’imizde set bloğu olmamasına rağmen default değer ataması yapabildik bu durumda readonly property’lerede default değer ataması yapabildiğimizi görüyoruz. Biraz daha ileri gidersek readonly bir property tanımlamak istersek get tanımlaması yapmadan direk olarak AccessModifier Type PropertyName => değer; sözdizimi ile readonly property oluşturuabiliyoruz bunun Gender adlı property’de kullanıldığını görüyoruz.

Video

5/5 - (1 vote)

Murat Öner sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et