PHP İpuçları – Her PHP Developer’ın Bilmesi Gerekenler

PHP İpuçları, Bu makalede benimde yeni başladığım bir dil olan PHP dili için önemli gördüğüm bazı durumları not alarak hem ileride kendim faydalanmak açısından hemde başkalarının faydalanması açısından sürekli güncel tutulacak notlar yer alacaktır.

Her PHP Developer’ın Bilmesi Gereken PHP İpuçları

Her PHP Developer'ın Bilmesi Gereken PHP İpuçları

PHP yorum satırları oluşturma


PHP kod yazımı yapabileceğimiz blok formatları.

Genel olarak kullanılan php kod bloğu sözdizimi şu şekildedir.

Kısa php kod bloğu tanımlama

Kısa php kod bloğu tanımlaması yapabilmek için short open tag ayarının etkin olması gerekiyor eğer değilse çalışmayacaktır.

Asp etiketi ile kod bloğu tanımlama

Asp etiketi ile kod bloğu tanımlaması ile php kodu yazmak için php ayarlarından asp tag etkin olmalıdır. etkin değilse php kodlarınız çalışmayacaktır.

Script etiketi ile php kod bloğu tanımlama

Kod bloğu tanımlamalarına kısa olarak gözattığımızda herhangi bir php ayarı gerektirmeyen ve en genel kullanım olan <?php ?> tanımlamasını kullanmak daha mantıklı bir karar olarak gözükmektedir.


Sabit yani değeri değiştirilemeyen değişken tanımlama

Normalde bir değişken tanımladığımızda bu değişkeni tanımlamak için $ işareti ve ardından değişken adını yazarak değerini kolayca verip sonrasında aynı değişken adını kullanarak kolaylıkla değişkenin değerini değiştirebiliyorduk. şimdiki örneğimizde define fonksiyonunu kullanarak kolayca sabit değişken tanımlayabiliyoruz.

Üstteki kod bloğunda görüldüğü gibi sabit değişken tanımı yapabilmek için define adlı fonksiyonu kullandık ve ilk parametresine değişken adını ikinci parametresine ise değişken değerini vermiş olduk son olarak değişkeni ekrana yazdırmak için echo a dedik dolar işareti olmadan değişken adı kullanmak sabit değişkene özgü bir durumdur.


Php ile ilgili sunucu bilgilerine ulaşma

Php ile ilgili sunucu bilgilerine ayarların değerlerine v.b. tüm bilgilere alttaki koddada göreceğiniz üzere phpinfo() fonksiyonu ile kolayca erişebilirsiniz.


Karakter Katarı Operatörü

Normalde Javascript gibi betik dili yada Java, C#, VB v.b programlama dillerinde iki string değeri toplamak için + operatörünü kullanıyorduk fakat php dilinde . operatörü ile string değerleri birleştirme işini gerçekleştirebilirsiniz.

Üstteki kodda . operatörü yerine + operatörü kullansaydık php bu değişkenlerin aritmetik değer olduğunu düşünüp toplama işlemi gerçekleştirecek ve değişkenler string değer taşıdığı için default 0 değerini ekrana yazacaktır.


Değişkenleri referans alma

Herhangi bir değişkeni farklı bir değişkene atadığınızda ve daha sonrasında atama yaptığınız değişken üzerinde değişiklik yapıldığında farklı değişkene yaptığınız atama üzerindeki değer değişmeyecektir fakat atama yapılırken & işareti kullanılarak atama yapılır ise ataması yapılan değişken üzerindeki her türlü değişiklik atamayı gerçekleştirdiğiniz değişken üzerindede etkili olacaktır.

Üstteki koddada görüldüğü gibi $b değişkeni $c değişkenine aktarılırken & işareti kullanılarak aktarıldı böylelikler $b üzerinde yapılacak tüm değişiklik $c değişkeninide etkileyecektir. Ekrana sonuç olarak şöyle bir değer bastırılacaktır Murat Ahmet Ahmet


Hata bastırma operatörü

Yaptığınız işlemler ile ilgili bir hata gerçekleştiğinde bunun sayfa gösterilmesini istemiyorsanız o zaman hata bastırma operatörünü kullanabilirsiniz. örnek olarak 10 sayısını 0’a böldüğünüzde hata ile karşılaşacaksınız. Hata aldığınız işlemin başına @ işareti koyduğunuzda hatayı bastırabilir ve hatayı sayfada göstermeyebilirsiniz.


Fonksiyon isimleri case sensitive değil

Bu konuyu bir örnek ile anlatmaya çalışalım Topla adındaki fonksiyonumuzu topla, TOPla, TopLa v.b istediğiniz şekilde yazabilirsiniz sonuç olarak Topla fonksiyonunu çalıştıracaktır tabi kod düzeni açısından nasıl tanımlandı ise o şekilde yazmakta ve kullanmakta fayda var.

Örnek


Tek tırnaklı echo’da değişkenleri yazdıramıyoruz.

$ulke adında bir değişkeniniz olduğunu düşünün ve bu değişkene Türkiye değerini verdiğimizi farzedelim eğer echo ‘Ülkem: $ulke’ şeklinde kullanmak istersen değişken içerisindeki değeri değilde değişkenin adını olduğu gibi yazacaktır fakat çift tırnak kullanırsak değişkene vermiş olduğumuz Türkiye değeri ekrana yazdırılacaktır.

Örnek


sizeof Fonksiyonu ile dizi boyutunu alma

Dizi uzunluğunu almak istediğinizde sizeof fonksiyonunu kullanabilirsiniz tek yapmanız gereken diziyi sizeof fonksiyonunun ilk parametresine geçmek fakat dikkat etmeniz gereken bir detay var $mode adındaki ikinci parametrenin default değeri COUNT_NORMAL dir eğer iç içe dizi kullanıyorsanız ve dizi içerisindeki tüm elemanları dahil etmek isterseniz o zaman ikinci parametreye COUNT_RECURSIVE veya 1 yazmalısınız. bir örnek ile bu duruma açıklık kazandıralım.

Yukarıdaki örneğimizde ilk dizinin son elemanı olan t karakterinede uzunluğu 4 olan bir dizi tanımladık üstteki açıklamada bahsetmiş olduğum gibi sizeof fonksiyonun 2.parametresinde herhangi bir değişiklik yapmazsanız o zaman dizi içerisinde tanımlanan dizilerin boyutlarını hesaba katmaz.


📚 PHP İpuçları İle Benzer Makaleler

 

5/5 - (3 votes)

Murat Öner sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et