Enum Extensions

EnumC# Enum tipi için genişletme metodlarını başkalarınada faydaları olabilir diye paylaşıyorum.