Http Durum Kodları ve Anlamları(Http Status Codes)

Http Durum Kodları, İstemci bir sunucu içeriğine HTTP kullanarak ulaşmaya çalıştığında sunucu yanıtının durumunu belirten bir Http Durum kodu gönderir. Bazı durumlarda HTTP durum kodu(HTTP Status Code) istemcinin tarayıcısında da gösterilebilir.

Http Durum Kodları

Http Durum Kodları

Http Durum Kodlarına örnek vermemiz gerekirse en yaygın olan durum kodları 200, 301, 302, 404 ve 500’dür. Yaygın olarak kullanılan kodlar aşağıdaki kategorize dilmiş bir şekilde sırasıyla tablolarda verilmiştir.

1xx: Bilgi

MesajAçıklama
100 ContinueDevam
101 Switching ProtocolsAnahtarlama Protokolü
102 Processingİşlem
103 Checkpoint
122 Request-URI too longİstekte bulunduğunuz adres çok uzun

2xx: Başarı

MesajAçıklama
200 OKTamam
201 CreatedOluşturuldu
202 AcceptedOnaylandı
203 Non-Authoritative InformationYetersiz Bilgi
204 No Contentİçerik Yok
205 Reset Contentİçeriği Baştan al
206 Partial ContentKısmi İçerik
207 Multi-StatusÇok-Statü
210 Content DifferentFarklı İçerik
226 IM Used (RFC 3229)

3xx: Yönlendirme

MesajAçıklama
300 Multiple ChoicesÇok Seçenek
301 Moved PermanentlyKalıcı Olarak Taşındı
302 FoundGeçici Olarak Taşındı
303 See OtherDiğerlerine Bak
304 Not ModifiedNitelenemedi
305 Use ProxyProxy Kullan2
306 Switch ProxyProxy’e geçildi
307 Temporary RedirectGeçici olarak yeniden gönder
308 Resume Incomplete

4xx: Tarayıcı Hatası

404 Hatası

MesajAçıklama
400 Bad RequestKötü İstek
401 UnauthorizedYetkisiz
402 Payment RequiredÖdeme Gerekli
403 ForbiddenYasaklandı
404 Not FoundSayfa Bulunamadı
405 Method Not Allowedİzin verilmeyen Metod
406 Not AcceptableKabul Edilemez
407 Proxy Authentication RequiredProxy Sunucuda login olmak gerekli
408 Request Timeoutİstek zaman aşamına uğradı
409 Conflict(Hatlar) Çakıştı,Çakışma
410 GoneBak
411 Length Required
412 Precondition Failed
413 Request Entity Too Large
414 Request-URI Too Long
415 Unsupported Media Type
416 Requested Range Not Satisfiable
417 Expectation Failed
418 I’m a teapot (RFC 2324)
422 Unprocessable entity
423 Locked
424 Method Failure
425 Unordered Collection (RFC 3648)
426 Upgrade Required (RFC 2817)
428 Precondition Required
429 Too Many Requests
431 Request Header Fields Too LargeMDN: Sunucunun header alanları çok büyük olduğu için isteği işlemek istemediğini gösterir. İstek, header alanlarının boyunuzu küçülttükten sonra yeniden denenebilir.

Toplam istek header alanı sayısı çok büyük olduğunda veya tek bir başlık alanı çok büyük olduğunda kullanılan durumdur.

444 No Response
449 Retry With
450 Blocked by Windows Parental Controls
499 Client Closed Request

5xx: Sucunu Hatası

MesajAçıklama
500 Internal Server Error
501 Not ImplementedUygulanmamış
502 Bad GatewayGeçersiz Ağ Geçidi
503 Service UnavailableHizmet Yok
504 Gateway Timeout
505 HTTP Version Not Supported
506 Variant Also Negotiates (RFC 2295)
507 Insufficient storage
509 Bandwidth Limit Exceeded (Apache bw/limited extension)
510 Not Extended (RFC 2774)
511 Network Authentication Required
598 (Informal convention) network read timeout error
599 (Informal convention) network connect timeout error

📚 İlgilenebileceğiniz Bazı Kaynaklar


📝 Lütfen olumlu-olumsuz tüm görüşlerinizi bana yorum yada mail yolu ile iletmeyi ihmal etmeyin.

🔗 Sosyal medya kanallarından makaleyi paylaşarak destek olursanız çok sevinirim.

👋 Bir sonraki makalede görüşmek dileğiyle.

5/5 - (4 votes)

Murat Öner sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et