AngularJS Ng-submit İle Form Submit İşlemini Gerçekleştirme Ve Değişkenlere Ulaşma

AngularJS ng-submit attribute’ü ile normal submit işlemi yanısıra ng-click’de olduğu gibi bir javascript fonksiyonu belirtilip daha sonra submit edilen değişkenler üzerinde gerekli işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz.

AngularJS ng-submit ile form submit işlemini gerçekleştirme ve değişkenlere ulaşma

Bu örneğimizde ng-submit kullanımı ile form’dan alacağımız yeni adı listeye eklemeyi göreceğiz.

Örnek

HTML

Javascript

Sonuç

5/5 - (2 votes)

Murat Öner sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et