Android Properties(Özellikler)’in Türkçe Anlamları Ve Örnek Kullanımı.

Android’de properties(özellikler)’in türkçe anlamları ve örnek kullanımlarıyla ilgili intenette pek kaynak olmadığı için bu konuda ben yardımcı olmak istedim bu sayfayı sürekli güncel tutup sizlere tüm properties’leri ve kullanımları hakkında bilgilendirmeye çalışacağım.

text : nesnenin kullanıcı tarafında gözüken metnidir.

text Kullanımı :

id : daha önceden bir programlama dili veya veritabanı ile uğraştıysanız bu özelliğin nesneler için benzersiz identity(kimlik) oluşturduğunu biliyorsunuzdur zaten. Android’de nesnelere ulaşmak için id’ler kullanılmaktadır ve tüm nesnelere farklı isim vermelisiniz.

id kullanımı :

maxLength : bu özellik ile nesneye girilecek bilginin maksimum boyut sınırı girilmektedir alttaki örnek kullanımda nesneye en fazla 50 karakter bilgi girileceği belirtilmiştir.

maxLength kullanımı:

singleLine : seçtiğimiz textedit nesnesinin tek satır olmasını istiyorsak true veya birden çok satır olmasını istiyorsakda false olarak ayarlamalıyız.

singleLine Örnek Kullanım

layout_below : bu özellikle belirteceğimiz nesneden sonra konumlanmasını sağlıyoruz.

layout_below kullanımı

layout_centerHorizontal : bu özellikle nesnenin yatay olarak ortada olacağını belirtiyoruz.

layout_centerHorizontal kullanımı

hint: bu özellik ile giriş nesnelerine odak henüz o giriş nesnesinde değilken örnek olarak Kullanıcı adınız diye bir yazıyla metin giriş nesnesine ne girmemiz gerektiği konusunda TextView v.b nesneler kullanılmadan kullanılabilecek pratik bir yöntemdir.

hint kullanımı

hint: bu özellik ile giriş nesnelerine odak henüz o giriş nesnesinde değilken örnek olarak Kullanıcı adınız diye bir yazıyla metin giriş nesnesine ne girmemiz gerektiği konusunda TextView v.b nesneler kullanılmadan kullanılabilecek pratik bir yöntemdir.

hint kullanımı

5/5 - (1 vote)

Murat Öner sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et