Javascript

Javascript Best Practices

Bu makalede, JavaScript kodlarını daha az satırda veya daha güvenli bir şekilde nasıl yazabileceğimizi inceleyeceğiz. Bu sayede, takım çalışması içinde bulunuyorsak, kodun okunabilirliğini ve geliştirilebilirliğini artırmanın yollarını öğrenebiliriz. Makalenin devamındaki...

Continue reading...